2007/Oct/04

จัดทีมงานใส่ชุดฮาวายเข้ากับบรรยากาศของงานเลี้ยงชายทะเลเพื่อเพิ่มความสนุกสนานสร้างสีสรรให้กับงานปาร์ตี้

2007/Oct/04

ชมการแสดงดนตรี/ร้องเพลง/เต็น/การแสดงโชว์/เล่นเกมแจกของรางวัล ฯลฯ

2007/Oct/03

ชายหาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณหน้าหาด บ้านกลางอ่าว รีสอร์ท ที่เห็นไกลๆนั้นคือ เขาธงชัย ที่ประดิษฐานพระมหาธาตุภักดีประกาศ

และพระพุทธกิตติสิริชัย


edit @ 2007/10/03 16:45:26