2007/Oct/03

ชายหาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณหน้าหาด บ้านกลางอ่าว รีสอร์ท ที่เห็นไกลๆนั้นคือ เขาธงชัย ที่ประดิษฐานพระมหาธาตุภักดีประกาศ

และพระพุทธกิตติสิริชัย


edit @ 2007/10/03 16:45:26

Comment

Comment:

Tweet